Zit je met een vraag? Vragenhelpdesk is hét platvorm voor het stellen van vragen! Deel je kennis door antwoord te geven als expert of kenner.

Wat kan ik doen tegen het gelijkheidsbeginsel?

Ik heb in een bepaald jaar een gift opgevoerd die bij andere belastingplichtige (zelfs meerdere) wel werd geaccepteerd en bij mij niet. Kortom de inspecteur schrijft mij een brief waarin hij dat meedeelt en vervolgens een aanslag oplegt waartegen ik bezwaar maakt op grond van het gelijkheidsbeginsel. Reactie: ik kan geen beroep doen op het gelijkheidsbeginsel omdat het gelijkheidsbeginsel van toepassing is als er bij een meerderheid van gelijke zaken een ander weloverwogen standpunt is ingenomen. Ik heb verwezen naar 8 belastingplichtigen (met naam, adres etc.) waarbij de gift wel werd geaccepteerd. De inspecteur stelt nu dat maar bij 1 van deze personen een afwijkende standpunt is ingenomen en dat de andere 7 “posten” geautomatiseerd zijn afgedaan. Hieruit volgt dat niet in meerderheid van de gevallen een bewust standpunt is ingenomen en geld het gelijkheidsbeginsel niet.
Conclusie bezwaar ongegrond verklaart.
Wat kan ik hiertegen in brengen?

Help je mee deze vraag te beantwoorden?

Vraag beantwoorden

*